Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


13-08-2015 12:22

Informacja dotycząca prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi na nieruchomościach

    Mając na uwadze dbałość o  stan środowiska naturalnego naszego miasta przypominamy o zasadach prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi powstającymi na terenie nieruchomości. Za zgodne z przepisami pozbywanie  się nieczystości ciekłych odpowiada właściciel nieruchomości.

      Zasady prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi powstającymi na nieruchomości wynikają z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/213/13 Rady Miasta Poręba z dnia 11.03.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego  z dnia 19 marca 2013 r. poz.2581).

      Właściciel nieruchomości ma obowiązek :

1) odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku jej braku, do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania  określone w przepisach odrębnych,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych – usługę w tym zakresie winien wykonać podmiot, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3) okazywania na żądanie organów kontrolnych (Urząd Miasta, Straż Miejska) dowodów uiszczania opłaty za przedmiotowe usługi.

Podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Poręby - posiadającymi zezwolenie Burmistrza Miasta Poręba są:

 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  ul. Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba

  tel. 32 67 71 162,  503 193 693, 797 321 055

 

- Usługi Wywóz Nieczystości Płynnych

   Ireneusz Plech

   42-470 Siewierz, ul. Bema 65

   tel. 32 67 41 989,  603 113 655.

 

Wyświetlono: 982 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]