Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


09-06-2015 10:43

Śmieci w Porębie.

Szanowni Mieszkańcy.
W miesiącu maju zmuszeni byliśmy do podniesienia stawki opłat za wywóz odpadów. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła jej dodatkowych zysków. Podniesienie stawki jest podyktowane ceną najlepszej oferty w postępowaniu przetargowym. Przypomnę tylko, że wysokość tej oferty wyniosła 989 400,00 zł. Ceny pozostałych trzech ofert były następujące: 1 209 800,00 zł, 1 248 480,00 zł oraz 1 275 000,00 zł Tak jak wspomniałem wcześniej, nie mamy wpływu na cenę za wywóz śmieci, natomiast jako mieszkańcy mamy wpływ na ilość wywożonych odpadów oraz ich segregację. Wnioski z przeprowadzonej w miesiącu maju kontroli wywożonych odpadów nie wyglądają najlepiej.

Jest problem z segregacją odpadów na terenie miasta. Zarówno wśród mieszkańców budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. Przypominam, że zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała się, że będzie segregować śmieci. Każda tona zmieszanych odpadów komunalnych kosztuje Gminę 462,00 zł, a tona odpadów segregowanych 279,00 zł. Tak więc cena jaką płaci Gmina za wywóz odpadów w dużym stopniu zależy od nas. Pamiętajmy, że każda tona wrzuconego do pojemnika gruzu, ziemi itp., to dodatkowe 462,00 zł. W związku z powyższym apeluję, abyśmy zwracali większą uwagę na należyte segregowanie naszych śmieci. Mam nadzieję, że wypracowany przez nas wspólnie system wywozu odpadów pozwoli już niebawem na obniżenie stawki „śmieciowej”.

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Komunikat Burmistrza Miasta Poręba Dokument PDF 225

Wyświetlono: 1144 razy
Data ostatniej modyfikacji:12-06-2015 13:54 Urząd Miasta Poręba - [1870]